Brunnsborrning - En hel del om  Brunnsborrning och att Borra Brunnar
Brunnsborrning för att få färskvatten

Brunnsborrning för färskvatten

Att genomföra brunnsborrningar för att få färskvatten eller öka mängden färskt vatten är mycket vanligt. Detta detta kan göras dels till fritidshuset, det avlägsna permanentboendet eller lantgården som behöver mycket vatten.

Färskvatten från borrad brunn

Många som har en ensligt belägen stuga eller hus har en djupborrad brunn ansluten till stugan. Om man planerar att borra en brunn kan det vara en fördel att lägga ut detta på totalentreprenad så en och samma firma tar på sig hela ansvaret från att planera brunnsborrningen, borra brunnen, installera och lova en viss mängd vatten med en tillräckligt bra kvalité.

Detta brukar kallas från plan till kran i brunnsborrningsbranschen. Mer om att borra en brunn hittar du på www.borra-brunn.se som handlar om att borra brunna för att ta upp vatten ur.Mycket vatten från brunnen

Stora mängder vatten vid brunnsborrning

För att få riktigt stora mängder vatten fungerar det inte med att borra en djup brunn eftersom tillrinningen inte motsvarar uttaget. Istället tas vatten i från någon grundvattentäkt ovan berget men under jordlagren. Detta kallas formationsfilterbrunn.

För att göra en bra formationsfilterbrunn krävs att man görs noggrann geologisk och hydrogeologisk förstudie.