Brunnsborrning - En hel del om  Brunnsborrning och att Borra Brunnar
Få upp vattnet ur en brunn

Vattnet ur brunnen

Det finns fler olika sätt att få upp vatten ur en brunn. De tidiga brunnarna var källor där vattnet kom upp ur med självtryck. Dessa källor kallades på vissa ställen brunnar och blev hälsogörande badkurer vilka än idag finns kvar på vissa ställen.

Ta upp vatten ur grävda brunnar

De brunnar som var grävda hade stor diameter och kunde därför kunde en hel hink sänkas ned i brunnen och hämtas upp. I ett tidigt skede var hinken fäst med ett långt rep som drogs upp för hand när vatten behövdes.

En utveckling av detta var när det så kallade brunnssvänglet användes som bestod av en lång hävarm i formen av en stång med rep och hink i ena änden och en tyngd i den andra änden. Detta innebär att när hinken ska sänkas ned så måste man trycka på rep/hinksidan och när man ska ta upp vattnet så trycker man på tyngdsidan.

En fortsättning på brunnssvängel och brunnsvindor som innebär att vattnet tas upp ur en öppen brunn med en vev som sitter på en trumma på vilket repet som hinken sitter på viras upp på den handvevade trumman.Ta upp vatten ur borrade brunnar

Mer om Brunnsborrning

När man ska få upp vatten ur en borrad brunn fungerar det inte att hissa ned hinkar för att få upp vattnet. Ofta kan de borrade brunnen vara över 40 meter djup och dessutom är hålet alldeles för smalt för att kunna hissa upp hinkar.

Istället används en dränkbar pump som med tryck pumpar vattnet uppåt från stora djup. Att syga upp vattnet med en pump går bara på djup mindre är 10 meter eftersom tryckskillnaden för en 10 meter hög vattenpelare är just samma som tryckskillnaden mellan normalt lufttryck på jorden och vakuum som är det lägsta tryck som kan uppnås.