Brunnsborrning - En hel del om  Brunnsborrning och att Borra Brunnar
Brunnsborrning för bergvärmepump

Mer om Brunnsborrning

När ni ska borra en brunn för bergsvärme är det viktigt att detta görs noggranna undersökningar innan ni lägger ned alltför mycket pengar på att borra djupt. Därför läggs de flesta projekt för bergsvärmepumpar upp på följande sätt-

  • Förstudier genom analys av t.ex. andra näraliggande borrade brunnar
  • Provborrning för att avgöra markbeskaffenhet
  • Termiskt responstest för att undersöka hur mycket effekt som kan beräknas tas ut hur marken
  • Beslut om berget ska användas för kyla under sommaren
  • Bestämma borrdimensioner, både area och djup och eventuellt antal borrade brunnar
  • Borrning av brunnen
  • Installation av kollektorerna
  • Installation av rör och värmecentral ska göras av en behörig rörmokare