Brunnsborrning - En hel del om  Brunnsborrning och att Borra Brunnar
Vad är egentligen en brunn?

Brunnar

En brunn definieras som ett hål i marken där man tar upp t.ex. vatten, olja eller någon form av gas, ofta naturgas eller metangas.

De första brunnarna var naturliga källor där vattnet kom i dager av sig själv men människan började även gräva brunnar tidigt. De flesta brunnarna i de industrialiserade länderna är brunnarna numera borrade.Registrerade brunnar

Alla brunnar, grävda eller borrade, registreras i Sverige av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Detta system gör att det är lätt att få reda på vilka brunnar som finns i närheten av var ni tänker borra er brunn och därmed också enklare att få uppgifter om på vilken fastighet dessa brunnar finns.